wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

aktualności

Akceptacja wyników biznesplanów

Akceptacja wyników biznesplanów

Szanowni Państwo,

 

W dniu 28.01.2021 roku, Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zatwierdził listę rankingową i rezerwową, w tym wyniki uzyskane po procedurze odwoławczej.

Po procedurze rekrutacyjnej, do osób uprzednio zakwalifikowanych dołączyło 8 dodatkowych osób. Osoby zakwalifikowane do uzyskania wsparcia oznaczono kolorem zielonym w oby listach.

 

Osoby zaznaczone kolorem białym stanowią listę rezerwowych. W przypadku rezygnacji kogokolwiek z listy osób objętych wsparciem, będą zapraszane kolejne osoby z listy rezerwowej do podpisania umowy.

 

LISTY W PDF:

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PRZED PROCEDURĄ ODWOŁAWCZĄ

 

LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH PO PROCEDURZE ODWOŁAWCZEJ + LISTA REZERWOWYCH

 

W obu listach posługiwano się numerami złożonych biznesplanów (nie formularzy rekrutacyjnych!).

 

Adnotacje dot. kolejności na liście:

W przypadku procedury odwoławczej były brane dwie wyższe z trzech ocen, dokonanych przez ekspertów, zatem możliwe było podwyższenie swojej poprzedniej punktacji (ze średniej usuwana była ocena niższa z dwóch poprzednich i zastąpiona oceną wyższą). Jedynie kilka osób odwołujących się poprawiła ocenę słabszą z dwóch poprzednich. W przypadku większej rozbieżności ocen od dwóch oceniających, niektórym Uczestnikom udało się poprawić swoją punktację w większym stopniu.

Ponieważ różnice punktowe były (i są) niewielkie, możliwe były roszady na listach. Stąd odstąpiono od zestawiania wyników w jednym pliku – nie mieszano ocen przed odwołaniami z ocenami po odwołaniach – takie zestawienie zaburzyłoby ideę procedury odwoławczej opisanej w regulaminie rekrutacji (osoby na poprzedniej liście nie miały bowiem szansy poprawić swojej punktacji w wyniku wyboru dwóch lepszych ocen z trzech uzyskanych).

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych kryteriów.

Po procedurze odwoławczej do poprzednio wybranych 24. osób doszło 8. najwyżej ocenionych kandydatów.

Oceny biznesplanów (przed odwołaniami)

Oceny biznesplanów (przed odwołaniami)

Szanowni Państwo,

 

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami). Plik PDF:

 

Wyniki biznesplanów przed odwołaniami

 

 

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia), nadawanych po złożeniu biznesplanu.

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, rekomendację do wsparcia finansowego uzyskało obecnie 24 osób najwyżej ocenionych osób.

W wyniku procedury odwoławczej, wsparcie uzyska kolejne 8 osób (obecnie zaznaczone zostało to jako miejsca rezerwowe-  tzw. wakatowe, kolor żółty). Przypominamy, że po procedurze odwoławczej może zmienić się kolejność wszystkich miejsc rezerwowych, w tym tych oznaczonych jako "wakatowe".

 

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. W przypadku trzeciego remisu, brana pod uwagę była kolejność składania biznesplanu. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych dwóch pierwszych kryteriów.

 

Procedura odwoławcza będzie trwała 4 dni roboczych – od 8.01 do 13.01 (do środy włącznie, do godziny 16.00).

Na stronie poniżej znajdują się informacje dotyczące odwołania. Uczestnicy z listy rezerwowej dostaną swoje karty ocen mailowo. Prosimy oczekiwać na wiadomość.

 

GRATULUJEMY OSOBOM Z LISTY ZIELONEJ (rekomendowanym do uzyskania wsparcia). Osoby te mogą, po uprzednim zapytaniu biura projektu, rejestrować swoją działalność gospodarczą już teraz.

 

Wskazujemy jednakże, że listy nie są jeszcze zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Akceptacja nastąpi po ostatecznych wynikach (po procedurze odwoławczej).

 


 

 

ODWOŁANIA

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania (por. §7  regulaminu).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane. Należy wskazać z którą oceną Uczestnik się nie zgadza.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zasadne.

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innego członka Komisji.

Obowiązuje zasada, że z pary dwóch ocen, ocena słabsza zostanie zastąpiona nową oceną. Druga ocena zostaje bez zmian.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny będzie złożony uprzednio biznesplan; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. Dlatego w odwołaniu należy wskazać (najlepiej zacytować) konkretne zapisy z karty oceny biznesplanu, a nie koncentrować się na np. dopisywaniu nowych argumentów, których nie było pierwotnie.

Na złożenie odwołania Uczestnik ma 4 dni robocze od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest piątek, 08.01.2021, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest środa, 13.01.2021, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. A w przypadku wadliwie napisanych odwołań, biuro projektu umożliwi ich poprawę i złożenie ponownie.

Przyjmujemy odwołania zarówno w biurze projektu, jak i w formie elektronicznej. Odwołanie można więc wysłać drogą mailową na adres: biuro@biznesup.pl

Biuro projektu będzie wysyłać karty ocen w dniu 7 stycznia, czyli w dniu publikacji list. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie, prosimy o wiadomość na podany wyżej adres. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Wzór odwołania do składania osobistego w biurze projektu:

ODWOŁANIE - WZÓR 

 

Wzór odwołania do wysłania bezpośrednio w treści maila jest natomiast poniżej. W tytule maila prosimy napisać:

 

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu przyznawania środków, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie oceny biznesplanu i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny biznesplanu przez członka Komisji Oceny Biznesplanów, który nie brał udziału w ocenie pierwotnej.

Zostałem/am poinformowany, że nowa ocena zastąpi ocenę poprzedniego oceniającego (gorszą z dwóch), jeśli zostanie poprawiony wynik. Druga ocena pozostaje bez zmian. Średnia punktów z dwóch ocen decydować będzie o pozycji na liście.

UZASADNIENIE

(prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą Uczestnik się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd)

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Uczestnika

 

 

 

 

Oceny biznesplanów (przed odwołaniami)
Termin składania biznesplanów

Termin składania biznesplanów

Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania biznesplanów mija w dniu 18 grudnia 2020 roku o godzinie 16.00.

 

Przyjmujemy biznesplany w sposób elektroniczny oraz w biurze projektu.

 

 

Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Przedstawiamy harmonogram bloku szkoleniowego w ramach projektu:

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szkolenia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams.

Podział na grupy Uczestnicy dostali w wiadomościach mailowych.

 

 

Harmonogram szkoleń
Lista rankingowa - blok szkoleniowy

Lista rankingowa - blok szkoleniowy

Informujemy, że w dniu 18.11.2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe związane z uczestnictwem w ramach projektu "BiznesUP - rewitalizacja Łodzi".

Listy zostały opublikowane na podstronie REKRUTACJA.

 

Informacje o starcie bloku szkoleniowego pojawią się w jednej z następnych aktualności.

Listy rankingowe przed odwołaniami - REKRUTACJA

Listy rankingowe przed odwołaniami - REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

 

Lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostały umieszczone na stronie projektu w zakładce REKRUTACJA.

Opisano również system odwołań. Odwołania przyjmowane są w formie maila. Przed wysłaniem odwołania należy złożyć wniosek o wydanie kart ocen - zostaną przesłane w formie elektronicznej z zastrzeżeniem danych osoby ocenianej.

 

Prosimy sprawdzać SPAM - niestety nasze wiadomości czasami trafią do tego folderu - nie znamy przyczyny tego stanu rzeczy.

 

Listy rankingowe przed odwołaniami - REKRUTACJA
Akceptacja regulaminu przyznawania środków

Akceptacja regulaminu przyznawania środków

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował regulamin przyznawania środków wraz z załącznikami.

Ich wzory są na stronie DOKUMENTY.

 

 

 

 

Zamknięty nabór formularzy rekrutacyjnych

Zamknięty nabór formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w dniu 9 października zamknięto nabór formularzy.

 

Obecnie trwają oceny merytoryczne. Po dokonaniu ocen, biuro projektu telefonicznie umówi Kandydatów na rozmowy z doradcami zawodowymi.

Prosimy o cierpliwość.

 

Zamknięty nabór formularzy rekrutacyjnych
Ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że zostały ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Nabór trwa do 9 października (do 23:59) lub do spłynięcia minimum 60. formularzy rekrutacyjnych. Obecnie mamy ich 57 (stan na: 6 października).

 

Prosimy nie zostawiać wysyłania formularza na ostatnią chwilę.

 

Więcej o naborze w REKRUTACJA. Zapoznaj się koniecznie z informacjami dotyczącymi składania formularzy.

 

 

Zapraszamy!

Informacje o starcie naboru

Informacje o starcie naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował regulamin rekrutacji, który opublikowaliśmy w dziale "Dokumenty".

 

Start naboru wyznaczono na 4 września, dokładnie o godzinie 10.00 (maile z formularzem wysłane przed 10.00 nie będą brane pod uwagę, zatem prosimy o wysyłanie zgłoszeń po 10.01 i później).

Informacje o rekrutacji są w dziale "Rekrutacja".

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami.

Informacje o starcie naboru
Niebawem ruszamy!

Niebawem ruszamy!

Przygotowujemy się jeszcze do naboru, który rusza już niebawem - w sierpniu 2020 r. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu sukcesywnie umieszczamy na tej stronie, odpowiednio w sekcjach:

Wskazówka: Jeśli nie chcesz przegapić najważniejszych informacji, w tym tej o starcie rekrutacji do projektu, to koniecznie zapisz się na nasz newsletter: www.biznesup.lodzdesign.com/pl/newsletter