wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

aktualności

Oceny biznesplanów (przed odwołaniami)

Oceny biznesplanów (przed odwołaniami)

Szanowni Państwo,

 

Poniżej prezentujemy wyniki po ocenie biznesplanów (przed odwołaniami). Plik PDF:

 

Wyniki biznesplanów przed odwołaniami

 

 

Lista została utworzona poprzez wykorzystanie numerów biznesplanów (wg kolejności ich zgłoszenia), nadawanych po złożeniu biznesplanu.

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, rekomendację do wsparcia finansowego uzyskało obecnie 24 osób najwyżej ocenionych osób.

W wyniku procedury odwoławczej, wsparcie uzyska kolejne 8 osób (obecnie zaznaczone zostało to jako miejsca rezerwowe-  tzw. wakatowe, kolor żółty). Przypominamy, że po procedurze odwoławczej może zmienić się kolejność wszystkich miejsc rezerwowych, w tym tych oznaczonych jako "wakatowe".

 

W przypadku tej samej liczby punktów decydowała punktacja z I kryterium. W przypadku ponownego remisu, decydowała następnie punktacja z II kryterium. W przypadku trzeciego remisu, brana pod uwagę była kolejność składania biznesplanu. Dodano kolumny ze średnią ocen dot. tych dwóch pierwszych kryteriów.

 

Procedura odwoławcza będzie trwała 4 dni roboczych – od 8.01 do 13.01 (do środy włącznie, do godziny 16.00).

Na stronie poniżej znajdują się informacje dotyczące odwołania. Uczestnicy z listy rezerwowej dostaną swoje karty ocen mailowo. Prosimy oczekiwać na wiadomość.

 

GRATULUJEMY OSOBOM Z LISTY ZIELONEJ (rekomendowanym do uzyskania wsparcia). Osoby te mogą, po uprzednim zapytaniu biura projektu, rejestrować swoją działalność gospodarczą już teraz.

 

Wskazujemy jednakże, że listy nie są jeszcze zaakceptowane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi. Akceptacja nastąpi po ostatecznych wynikach (po procedurze odwoławczej).

 


 

 

ODWOŁANIA

 

Zgodnie z regulaminem przyznawania środków, uczestnikowi znajdującemu się na liście rezerwowej przysługuje prawo wniesienia odwołania (por. §7  regulaminu).

Odwołanie powinno być być dobrze uzasadnione i uargumentowane. Należy wskazać z którą oceną Uczestnik się nie zgadza.

Odwołanie może zostać odrzucone, jeśli nie jest zasadne.

Ponowna ocena zostanie przeprowadzona przez innego członka Komisji.

Obowiązuje zasada, że z pary dwóch ocen, ocena słabsza zostanie zastąpiona nową oceną. Druga ocena zostaje bez zmian.

Jedynym dokumentem przekazanym do dalszej oceny, w przypadku odwołania od oceny będzie złożony uprzednio biznesplan; żadne dodatkowe uzasadnienia nie będą brane pod uwagę. Dlatego w odwołaniu należy wskazać (najlepiej zacytować) konkretne zapisy z karty oceny biznesplanu, a nie koncentrować się na np. dopisywaniu nowych argumentów, których nie było pierwotnie.

Na złożenie odwołania Uczestnik ma 4 dni robocze od opublikowania list. Oznacza to, że pierwszym dniem roboczym jest piątek, 08.01.2021, a ostatnim dniem roboczym na złożenie odwołania jest środa, 13.01.2021, do godziny 16:00. Prosimy o jak najszybsze składanie odwołań, co pozwoli sprawniej przeprowadzić całą procedurę. A w przypadku wadliwie napisanych odwołań, biuro projektu umożliwi ich poprawę i złożenie ponownie.

Przyjmujemy odwołania zarówno w biurze projektu, jak i w formie elektronicznej. Odwołanie można więc wysłać drogą mailową na adres: biuro@biznesup.pl

Biuro projektu będzie wysyłać karty ocen w dniu 7 stycznia, czyli w dniu publikacji list. Jeśli mail z biura projektu nie dojdzie, prosimy o wiadomość na podany wyżej adres. Prosimy koniecznie zapoznać się z przesłanymi kartami ocen, bo odwołanie polega na wskazaniu możliwych błędów, które się tam znajdują (o ile taka sytuacja ma miejsce). Bardzo istotne jest dobre wyargumentowanie odwołania, co umożliwi uznanie odwołania za skuteczne. Słabo umotywowane odwołania mogą zostać bowiem odrzucone.

Wzór odwołania do składania osobistego w biurze projektu:

ODWOŁANIE - WZÓR 

 

Wzór odwołania do wysłania bezpośrednio w treści maila jest natomiast poniżej. W tytule maila prosimy napisać:

 

ODWOŁANIE OD OCENY BIZNESPLANU


Szanowni Państwo,

Na podstawie zapisów regulaminu przyznawania środków, odwołuję się od oceny, którą uzyskałem/am w procesie oceny biznesplanu i proszę o dopuszczenie do ponownej oceny biznesplanu przez członka Komisji Oceny Biznesplanów, który nie brał udziału w ocenie pierwotnej.

Zostałem/am poinformowany, że nowa ocena zastąpi ocenę poprzedniego oceniającego (gorszą z dwóch), jeśli zostanie poprawiony wynik. Druga ocena pozostaje bez zmian. Średnia punktów z dwóch ocen decydować będzie o pozycji na liście.

UZASADNIENIE

(prosimy o dobrze wyargumentowane uzasadnienie, zawierające odwołania do oceny, z którą Uczestnik się nie zgadza/uważa, że oceniający popełnili błąd)

 

 

 

Z wyrazami szacunku,

Imię i nazwisko Uczestnika

 

 

 

 

Termin składania biznesplanów

Termin składania biznesplanów

Informujemy, że ostateczny termin przyjmowania biznesplanów mija w dniu 18 grudnia 2020 roku o godzinie 16.00.

 

Przyjmujemy biznesplany w sposób elektroniczny oraz w biurze projektu.

 

 

Termin składania biznesplanów
Harmonogram szkoleń

Harmonogram szkoleń

Przedstawiamy harmonogram bloku szkoleniowego w ramach projektu:

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szkolenia odbywać się będą za pomocą aplikacji MS Teams.

Podział na grupy Uczestnicy dostali w wiadomościach mailowych.

 

 

Lista rankingowa - blok szkoleniowy

Lista rankingowa - blok szkoleniowy

Informujemy, że w dniu 18.11.2020 roku Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował listy rankingowe związane z uczestnictwem w ramach projektu "BiznesUP - rewitalizacja Łodzi".

Listy zostały opublikowane na podstronie REKRUTACJA.

 

Informacje o starcie bloku szkoleniowego pojawią się w jednej z następnych aktualności.

Lista rankingowa - blok szkoleniowy
Listy rankingowe przed odwołaniami - REKRUTACJA

Listy rankingowe przed odwołaniami - REKRUTACJA

Szanowni Państwo,

 

Lista rankingowa oraz lista rezerwowa zostały umieszczone na stronie projektu w zakładce REKRUTACJA.

Opisano również system odwołań. Odwołania przyjmowane są w formie maila. Przed wysłaniem odwołania należy złożyć wniosek o wydanie kart ocen - zostaną przesłane w formie elektronicznej z zastrzeżeniem danych osoby ocenianej.

 

Prosimy sprawdzać SPAM - niestety nasze wiadomości czasami trafią do tego folderu - nie znamy przyczyny tego stanu rzeczy.

 

Akceptacja regulaminu przyznawania środków

Akceptacja regulaminu przyznawania środków

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował regulamin przyznawania środków wraz z załącznikami.

Ich wzory są na stronie DOKUMENTY.

 

 

 

 

Akceptacja regulaminu przyznawania środków
Zamknięty nabór formularzy rekrutacyjnych

Zamknięty nabór formularzy rekrutacyjnych

Informujemy, że w dniu 9 października zamknięto nabór formularzy.

 

Obecnie trwają oceny merytoryczne. Po dokonaniu ocen, biuro projektu telefonicznie umówi Kandydatów na rozmowy z doradcami zawodowymi.

Prosimy o cierpliwość.

 

Ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Szanowni Państwo,

 

Informujemy, że zostały ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!

Nabór trwa do 9 października (do 23:59) lub do spłynięcia minimum 60. formularzy rekrutacyjnych. Obecnie mamy ich 57 (stan na: 6 października).

 

Prosimy nie zostawiać wysyłania formularza na ostatnią chwilę.

 

Więcej o naborze w REKRUTACJA. Zapoznaj się koniecznie z informacjami dotyczącymi składania formularzy.

 

 

Zapraszamy!

Ostatnie miejsca w ramach rekrutacji do projektu!
Informacje o starcie naboru

Informacje o starcie naboru

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi zaakceptował regulamin rekrutacji, który opublikowaliśmy w dziale "Dokumenty".

 

Start naboru wyznaczono na 4 września, dokładnie o godzinie 10.00 (maile z formularzem wysłane przed 10.00 nie będą brane pod uwagę, zatem prosimy o wysyłanie zgłoszeń po 10.01 i później).

Informacje o rekrutacji są w dziale "Rekrutacja".

 

Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi informacjami.

Niebawem ruszamy!

Niebawem ruszamy!

Przygotowujemy się jeszcze do naboru, który rusza już niebawem - w sierpniu 2020 r. Wszelkie niezbędne informacje dotyczące projektu sukcesywnie umieszczamy na tej stronie, odpowiednio w sekcjach:

Wskazówka: Jeśli nie chcesz przegapić najważniejszych informacji, w tym tej o starcie rekrutacji do projektu, to koniecznie zapisz się na nasz newsletter: www.biznesup.lodzdesign.com/pl/newsletter 

Niebawem ruszamy!