wsparcie
dla przemysłów
kreatywnych

dokumenty

Dokumenty związane z rozliczeniem wsparcia:

 

Rozliczenie wsparcia pomostowego- Excel 

Dokument jest w pliku .xls, zawiera kilka pierwszych wierszy, wypełnionymi przykładowymi danymi (do usunięcia). 

Dokument zawiera pewne formuły, które liczą wkład własny oraz kwotę kwalifikowalną (dla ułatwienia utożsamiono ją odpowiednią formułą z kwotą netto, jednak należy pamiętać, że kwota kwalifikowalna w ramach wsparcia może być niższa niż kwota netto dokumentu – wtedy należy wpisać wartość ręcznie, usuwając formułę "równa się").

Uczestnicy projektu w trakcie trwania swojego 12-miesięcznego okresu wsparcia zobowiązani są przesyłać plik w wersji elektronicznej (lub udostępniać przygotowane zestawienie w Google Docs) co miesiąc, począwszy od 1 marca, najpóźniej do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Pisemne oświadczenie o wydatkowaniu środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej:

Rozliczenie wsparcia jednorazowego - oświadczenie (pdf)

Rozliczenie wsparcia jednorazowego - oświadczenie (word)

 

------------- 

 

Regulamin przyznawania środków oraz pozostałe załączniki, związane już z przyznawaniem wsparcia:

 

Regulamin przyznawania środków

Zał. 1 - Biznesplan (.docx)

Zał. 2 - karta oceny formalnej

Zał. 3 - karta oceny merytorycznej

Zał. 4 - Umowa przyznania wsparcia

 

 

Zapoznaj się też z Regulaminem bloku szkoleniowego:

Regulamin szkoleń i doradztwa

 

 

Przedstawiamy dokumenty rekrutacyjne, w tym regulamin rekrutacji oraz formularz rekrutacyjny.

 

Regulamin rekrutacji 

 

Pobierz ten plik i wypełnij, nieprzekraczając 8 stron:

Formularz rekrutacyjny w wersji edytowalnej (do wypełnienia)

 

Formularz rekrutacyjny w wersji PDF (do wglądu, sprawdzenia, czy formatowanie jest w porządku)

 

Do wglądu karty ocen:

Karta oceny formalnej

Karta oceny merytorycznej

 

Przykładowo wypełniony formularz: WZÓR

Informacje jak poprawnie wypełnić są w dziale REKRUTACJA.